Fagleder industrivern var en selvskreven aktør i ILKO (innsatsleder kommandoplass).

Fullskalaøvelse med alle nødetatene

Farlig stoff på avveie og én omkommet var deler av scenarioet industrivernet ved LKAB i Narvik øvde på.

Publisert Sist oppdatert
Ofoten brann og redning stilte med kjemikaliedykkere på øvelsen 3. juni.
Fagleder industrivern var en selvskreven aktør i ILKO (innsatsleder kommandoplass).
Det var flere "skadde" på øvelsen.
En del av scenarioet var en død person.
Redningsstaben øvde på sine instrukser.
LKAB holder til i Narvik.

Industrivernet ved LKAB Norge i Narvik hadde en fullskalaøvelse med alle nødetatene. Ofoten brann og redning IKS (OBRIKS), ambulansetjenesten og politiet deltok på øvelsen som fant sted 3. juni.

Spillstaben bestod av representanter fra alle tre nødetatene og virksomheten.

– Spillstaben kommer til å være delaktig i øvelsen for å hense at spilleregler følges, HMS er ivaretatt og som evaluatorer, står det i øvelsesrapporten skrevet av industrivernleder ved LKAB Norge, Kolbjørn Ingvaldsen.

Varsle og iverksette

De overordnede målene for øvelsen var å utøve samhandling ved en hendelse, bli tryggere på egne og andres oppgaver ved en hendelse hos LKAB Norge samt øve teknikk, taktikk og strategi sammen. I tillegg hadde hver etat sine egne mål for øvelsen.

Industrivernet hadde som mål å øve på å varsle og iverksette oppgaver i henhold til prosedyrer. Dette betyr blant annet at kjentperson med følgebil skal møte nødetatene i porten og at industrivernet må varsles. Fagleder industrivern skal styre industrivernet og være ressurs i ILKO (innsatsleder kommandoplass), og være en link mellom skadested og redningsstab.

– Redningsstab skal trenes i å sette stab ved varsling, fordele oppgaver og gjennomføre stabsarbeidet etter ELS-prinsippene (enhetlig ledelses modell), står det i rapporten.

Komplekst scenario

I øvelsesrapporten ble scenarioet beskrevet slik:

– Vedlikeholdsavdelingen ved LKAB Norge jobber med å klargjøre seg til vedlikeholdsstopp i produksjonen før sommeren 2024. Under en jobb i garasjeanlegget (gamle brannstasjonen) rygger en bil på en 1 000 liters beholder med Sanosil – Hydrogenperoksidløsning 40 prosent som brukes til å rengjøre bassengene til LKAB (virksomheten håndterer jermmalm, jour.anm.).

Deretter skulle en person få beholderen over seg og bli bekreftet som død underveis i øvelsen.

– Flere kollegaer kommer til for å hjelpe til og kontamineres også av stoffet. Ulykken meldes inn til sentralen hos LKAB som videre varsler 113 med melding om arbeidsulykke på LKAB i Narvik. Hendelsen klassifiseres som CBRNE når ambulansetjenesten kommer først til hendelsen. 7-8 markører vil måtte tas hånd om etter hendelsen via triagering. OBRIKS kommer med kjemikaliedykkertjenesten, innsatsleder og flere ressurser.

Fagleder industrivern skulle også anmode om at redningsstaben settes i henhold til prosedyre, står det i rapporten.

Samme «språk»

Etter øvelsen kom det opp flere forbedringspunkter.

– Suksessfaktor er tidlig å sende kjentperson og bil til porten og aktivere industrivernet. Industrivernet skal kjøre til skadested så fort som mulig for å identifisere hendelsen og tiltak som kan iverksettes umiddelbart for å redde liv og helse. Det har vært god læring for fagleder industrivern å ta del i ILKO sammen med nødetater. Det påpekes at det er til stor nytte for innsatsleder å ha fagleder industrivern nært, står det i rapporten.

Aktørene ønsker å øve mer på å snakke samme «språk» på skadestedet, og at de anser det som veldig viktig å kjenne til begreper og roller på tvers av etatene.

– Vi skal i tiden fremover utfordre vår egen nødprosedyre for å se om den bør endres. Når staben er samlet, skal det gis en oppdatert situasjonsrapport i staben for å sikre felles mental modell av hendelsen. Instruks for stab må oppdateres med nye roller og varslingsliste, skriver Ingvaldsen i rapporten.

– Stor nytte av å øve sammen

I øvelsesrapporten roser Ingvaldsen samarbeidet mellom industrivernet og nødetatene, og trekker frem viktigheten av at etatene kjenner hverandre.

– Ved krise eller ulykke vil industrivernet være helt avhengige av hjelp fra nødetatene. Samtidig vil nødetatene være helt avhengige av kjennskap til organiseringen og kjentpersons kunnskaper inne på et så stort område som LKAB Narvik har.

Han skriver at LKAB Norge og industrivernet har hatt stor nytte av å øve på denne måten sammen med de andre aktørene.

– Vi ser at samhandling i øvelse er nøkkelen for å lykkes hvis ulykken først skulle skje. Det vi må sikre fremover er at erfaringslæring fra deltakere kommer ut til alle andre som har ikke har fått delta denne runden, sier Ingvaldsen.

Powered by Labrador CMS