Om sikkerhet og beredskap - sikkerhetogberedskap

Om Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap er et digitalt fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), som organiserer og fører tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.

Målgruppen for Sikkerhet og beredskap er industrivernpersoner og andre ansatte i disse virksomhetene, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.

Fagbladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NSOs arbeid for å styrke, informere om og fremme gode eksempler på industrivern, samvirke og samarbeid mellom industrivernpliktige virksomheter og andre samvirkeaktører. Sikkerhet og beredskap skal gjennom aktuelle saker, reportasjer og eksempler bidra til engasjement og opplysning rundt industrivern- og samvirke-spørsmål og stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner og nødetater. Fagbladet Sikkerhet og beredskap skal bidra til å nå Justis- og beredskapsdepartementets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps overordnede mål om sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet.

Sikkerhet og beredskap skal gi en allsidig og uavhengig dekning av industriverns og NSOs interessefelt, og skal være et bindeledd mellom NSO, industrivern og andre samvirkeaktører. Fagbladet Sikkerhet og beredskap har NSOs idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.

Sikkerhet og beredskap redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Fagbladet er en del av Fagpressen.

Debattretningslinjer for Sikkerhet og beredskap/sikkerhetogberedskap.no

Vi tar imot både kommentarer (kortere meningsytringer om konkrete saker, temaer eller problemstillinger) og fagartikler (kronikk og analyser fra fagpersoner, med større krav til forfatterens bakgrunn og kunnskap).

Vi tar i utgangspunktet ikke imot kommentarer eller fagartikler fra personer som representerer firmaer som selger tjenester og utstyr rettet mot industrivernpliktige virksomheter. Reklame, forsøk på å selge produkter og tjenester tillates derfor ikke på redaksjonell plass.

Alle innlegg blir vurdert på relevans og kvalitet. Innlegg som skal publiseres må undertegnes med fullt navn, tittel og tilhørighet. Sikkerhet og beredskap følger norske opphavsrettsregler, så legg kun ved bilder, illustrasjoner og annet som du har rettigheter til å bruke. Husk å oppgi hvem som har tatt bildet/laget illustrasjonen. Bilder og illustrasjoner som redaksjonen ikke er trygge på opphavet til, vil bli forkastet.

Makslengde er 4 000 tegn (inkl. mellomrom) for kommentarer og 7 000 tegn (inkl. mellomrom) for fagartikler.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Send bidraget til sikkerhet@nso.no

Powered by Labrador CMS