Industrivernet ved ROAF øvde med brann og politi tidligere i år.

Øvde på kollisjon og lekkasje

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) gjennomførte sin årlige samvirkeøvelse med kriseledelse, industrivern og nødetater 13. november.

Publisert
Øvelsesscenarioet var kollisjon mellom lastebil og truck som medførte kollisjon i gassfylleanlegg med påfølgende gasslekkasje og brann.
Hovedfokus denne gang var kommunikasjon og samvirke mellom ROAFs kriseledelse, industrivern og nødetater.
Industrivernet øvde på mange elementer under en øvelse tidligere i år.
Industrivernet passer på den "skadde".
Industrivernet fikk øvd på flere elementer under øvelsen.
Brann og politi deltok på øvelsen.
Scenario for samvirkeøvelsen var kollisjon mellom lastebil og truck som medførte kollisjon i gassfylleanlegg med påfølgende gasslekkasje og brann. Det brant i eltruck og det eskalerte da gassen antente etter at lekkasje oppsto.

– Det er viktig å trene på samhandling for å kunne utføre en god innsats ved hendelser, opprette lik situasjonsforståelse, hente råd og erfaringer fra nødetater og bli vant til å samarbeide sammen med nødetater. At nødetater kjenner til ROAf, vårt anlegg og våre rutiner, industrivernet og hvilke ressurser vi har er viktig den dagen vi står ovenfor en stor hendelse, sier Rolf Møller, industrivernleder og beredskapsleder ved Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

Brann og politi deltok på øvelsen.

– Vi kjenner ikke hverandre personlig, men vi kjenner til hverandre da vi har en del hendelser hos oss, legger Møller til.

Kollisjon og lekkasje

Årets scenario var kollisjon mellom lastebil og truck som medførte kollisjon i gassfylleanlegg med påfølgende gasslekkasje og brann. Det brant i eltruck og det eskalerte da gassen antente etter at lekkasje oppsto.

Industrivernet fikk øvd på mange momenter under øvelsen. Hovedfokus denne gang var kommunikasjon og samvirke mellom ROAFs kriseledelse, industrivern og nødetater. I kriseledelsen sitter kriseleder med avdelingsledere, loggfører, sambandsansvarlig, kommunikasjonsansvarlige, driftsledere og annet nøkkelpersonell,

Tilbakemelding fra brannvesenet var at industrivernet var raskt i innsats, gjorde gode vurderinger, innsats med livreddende førstehjelp, slokking og evakuering.

– Vi tar med oss de erfaringer og læringspunkter i sitter tilbake med fra øvelsen. Vi lærer og erfarer med hver øvelse og føler at vi hadde godt utbytte denne gang. Kommunikasjon på samband med ILKO må vi øve mer på. Vi har akkurat fått brannbil og denne er ikke alle 100 prosent komfortable med ennå. Fagleder industrivern må trene mer på å lede mannskaper, for selv om dette fungerer bra i dag så kan vi alltids bli bedre, forklarer Møller.

Powered by Labrador CMS