Samfunnssikkerhetskonferansen 2023 #samsik23

Ordstyrer Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB (t.v.), i samtale med Jon Halvorsen, direktør ved Hovedredningssentralen, Øistein Knudsen jr., sjef for Sivilforsvaret, og
Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet under Samfunnssikkerhetskonferansen 2023.
Ordstyrer Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB (t.v.), i samtale med Jon Halvorsen, direktør ved Hovedredningssentralen, Øistein Knudsen jr., sjef for Sivilforsvaret, og Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet under Samfunnssikkerhetskonferansen 2023.

Er norsk redningstjeneste dimensjonert for det som kommer?

Hovedredningssentralen, Sivilforsvaret og Redningsselskapet mener vi må anerkjenne at alle er en del av redningstjenesten, og at alle gode krefter må finne sammen.

Publisert Sist oppdatert

Er norsk redningstjeneste dimensjonert for det som kommer? Det var temaet under Samfunnssikkerhetskonferansen 2023 dag 2 hvor direktør ved Hovedredningssentralen, Jon Halvorsen, sjef for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr. og generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson møttes til en panelsamtale.

Herlofson trakk fram erfaringer om at hendelser blir mer sammensatte enn tidligere.

– Hendelser skjer ikke der man forventer. Landbaserte hendelser utvikler seg til å bli sjøbaserte og omvendt, så vi må styrke kompetansen for å håndtere disse. Det krever at vi i redningstjenesten må jobbe mer sammen, og fortsette å styrke god lokal involvering.

Struktur og sentralisering

Halvorsen støtter den lokale tilnærmingen til Redningsselskapet.

– Vi har en redningstjeneste i verdensklasse som starter med befolkningen. Vi har gode tradisjoner for at nabo hjelper nabo. Strukturen vår er god, men vi må fylle den med innhold og lede og koordinere, sier han, og trekker frem utfordringene med sentralisering.

– Det er høy kompetanse der ute. Sentralisering gir kvalitet, men det gjør også lokal kompetanse. Vi må få limt dette sammen på en ny måte, og ta det med det beste fra to verdener, sier Halvorsen.

Knudsen i Sivilforsvaret mener det er viktig å være realistisk når vi prater om strukturer for redningstjenesten i Norge.

– Jeg tror veldig på det at vi må snakke sammen. Vi må alle ha en forutsigbarhet for å vite hva vi har tilgjengelig av ressurser. Det krever at vi må være realister i planleggingen. Jo flere vi blir, jo flere ser vi at det er mange som ønsker de samme ressursene, sier Knudsen.

Utfordrende mobilitet

Under ekstremværet «Hans» brukte Sivilforsvaret ressurser fra ni Sivilforsvars-distrikter. Utfordringen var ikke ressursmangel, men det å komme til, forteller Knudsen.

– Mobilitet er noe vi ser er vanskelig. Hvordan kommer vi til der vi skal i innsats? Vi har en av verdens beste redningstjenester med samvirke mellom private, statlige, næringsliv og frivillighet. Alle gode krefter må finne sammen.

Mobilitet er noe Halvorsen også trekker frem som utfordrende for redningstjenesten.

– Sentralisering fører til at det tar litt lenger tid før kompetent personell kommer frem. Det blir for enkelt å peke på at vi mangler bare det og det. Redningstjenesten er et overskuddsforetak, og det er en grense for hva vi kan få til med de ressursene vi har, sier Halvorsen.

Herlofson mener det er viktig at vi må anerkjenne at vi alle er en del av beredskapen.

– Vi har en fantastisk oppslutning i Norge om å ville ta vare på hverandre, men vi har alle en jobb med å anerkjenne at vi alle er en del av beredskapen. Folk har ressurser, og dette må bli en del av planleggingen. Vi må gjøre noe med bevisstheten og dermed egentryggheten til folk. Tilliten i Norge gjør det lettere å snakke om dette på forhånd sammenlignet med andre land, sier Herlofson.

Powered by Labrador CMS