For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker må man gjennom en grundig vurdering av helsetilstand og testing av fysisk kapasitet, for å være sikker på at man er tilfredsstillende helsemessig skikket til å ha en slik jobb.

Nye skjema for helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere

For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker, må man helsesertifiseres. Nå er tre nye skjemaer publisert.

Publisert Sist oppdatert

Røyk- og kjemikaliedykking

Med røykdykking menes innsats i tett brannrøyk, vanligvis inne i bygninger eller andre objekter, for å redde liv, miljø eller materielle verdier.

Med kjemikaliedykking menes innsats i forurenset eller giftig område eller område med oksygenmangel for å redde liv, eller for å bekjempe lekkasje.

For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker, må man helsesertifiseres. Nå er tre nye skjema publisert på arbeidstilsynet.no: Egenerklæring, helseundersøkelse og legeerklæring. Det skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Ved brann er de blant annet utsatt for kjemiske stoffer fra brannrøyk, varme og stress. For å kunne jobbe som røyk- og kjemikaliedykker må man derfor gjennom en grundig vurdering av helsetilstand og testing av fysisk kapasitet, for å være sikker på at man er tilfredsstillende helsemessig skikket til å ha en slik jobb.

Helseundersøkelse og test av fysisk kapasitet

Helsesertifiseringen omfatter både helseundersøkelsen og vurdering av resultatet av test av fysisk kapasitet, og det er den kompetente legen som konkluderer i legeerklæringen og utsteder sertifiseringen.

Testing av fysisk kapasitet foregår minimum årlig i regi av arbeidsgiver, samt i forbindelse med opptak til studiet ved Brann- og redningsskolen. Helseundersøkelsen foregår i forskjellige intervaller avhengig av alderen til røyk- og kjemikaliedykkeren.

Både røyk- og kjemikaliedykkere og søkere til Brann- og redningsskolen trenger legeerklæring (helseattest) for røyk- og kjemikaliedykking. Søkere til Brann- og redningsskolen trenger i tillegg legeerklæring til utrykningskjøretøy.

Helsesertifiseringen må gjennomføres av (det som kalles) en kompetent røyk- og kjemikaliedykkerlege. Denne legen må gjennom en grundig opplæring, med både utdanning og praksis før hen kan utstede helsesertifisering til røyk- og kjemikaliedykkere. Nødvendig kompetanse for en røyk- og kjemikaliedykkerlege innebærer kunnskap og ferdigheter om relevant norsk regelverk og risikoforhold knyttet til røyk- og kjemikaliedykking.

Tre nye skjemaer

Det er laget nye skjema for helsesertifisering ved røyk- og kjemikaliedykking. Det er tre skjema som skal fylles ut i forbindelse med helsesertifiseringen.

Egenerklæring: fylles ut av røyk- og kjemikaliedykkere og søkere til studiet ved Brann- og redningsskolen, og signeres i påsyn av legen. Legen lagrer signert skjema i pasientjournalen.

Skjema for helsesertifisering røyk- og kjemikaliedykking (ansatt/student) – egenerklæring (PDF)

Helseundersøkelse: Fylles ut av legen. Skal ikke deles videre, men lagres konfidensielt i pasientjournalen.

Skjema for helseundersøkelse, helsesertifisering røyk- og kjemikaliedykkere (PDF)

Legeerklæring: Fylles ut av legen. Originalen utleveres til den som har gjennomført helseundersøkelsen for videre bruk. Legen skal lagre en kopi i pasientjournalen.

Skjema for legeerklæring, helsesertifisering røyk- og kjemikaliedykkere (PDF)

Kontaktinformasjon til kompetent røyk- og kjemikaliedykkerleger finnes hos virksomhetens bedriftshelsetjeneste, på informasjonssidene til virksomheten og Brann- og redningsskolen (dsb.no).

Powered by Labrador CMS