Norske myndigheter anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise.

Skjerper rådene om egenberedskap

Nå bør du være forberedt på å klare deg selv i syv dager ved kriser.

Publisert
Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elisabeth Aarsæther.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i én uke ved kriser. Det er fordi kommuner, nødetater og frivillige organisasjoner må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp.

I dag lanserer DSB oppdaterte egenberedskapsråd på nettsiden sikkerhverdag.no.

– Rådene har i vinter vært på en bred høring hos myndigheter og organisasjoner. Det har vært solid støtte til innholdet i de nye rådene, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Hensikten med rådene er å hjelpe folk til å dekke de mest grunnleggende behovene i en krise: varme og lys, mat og vann, informasjon og legemidler og hygiene.

Dette er de største endringene sammenlignet med egenberedskapsrådene som ble utgitt i 2018:

  • Anbefalt varighet på egenberedskapen øker fra minst tre dager til en uke.
  • Mer detaljerte råd om temaer som kritisk medieforståelse og oppholdssteder i kriser.
  • Noen helt nye temaer: felles egenberedskap og psykisk helse i kriser.

Bakgrunn for rådene

«Vi står overfor en varig, forverret sikkerhetspolitisk situasjon i vår del av verden», sa statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i år. I fjor anbefalte også Totalberedskapskommisjonen å forsterke rådene om egenberedskap.

– I tillegg til den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, ser vi at klimaendringene fører til stadig mer ekstremvær som rammer oss i Norge. Et eksempel er ekstremværet Hans i fjor, sier DSBs direktør.

Digitalisering, elektrifisering og kunstig intelligens fører til nye muligheter, men også til nye sårbarheter.

– Hvis vi rammes av en krise som berører mange mennesker – og gjør at viktige tjenester ikke virker som normalt – kan ikke alle få hjelp med én gang. Derfor er det viktig at så mange som mulig er i stand til å ta vare på seg selv og dem rundt seg ved kriser, sier Elisabeth Aarsæther.

Ny brosjyre

Egenberedskapsuka gjennomføres i uke 44 (fra 28. oktober). Hovedmålet i år blir å gjøre flest mulig kjent med – og motivert til å følge – de reviderte rådene.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass oppdaterte og godt forankrede råd. Nå begynner jobben med å gjøre disse rådene kjent blant hele befolkningen. Her spiller kommuner, sivilforsvarsdistrikter og frivillige organisasjoner en helt avgjørende rolle, sier Elisabeth Aarsæther.

I forbindelse med Egenberedskapsuka 2024 vil DSB distribuere en ny brosjyre, som samler de oppdaterte rådene, til alle husstander i Norge.

Powered by Labrador CMS