Informasjonsarbeid er en viktig del av Norsk TotalforsvarsForums aktiviteter. Her er NTF på stand sammen med Røde Kors på Sandvika Storsenter i forbindelse med egenberedskapsuka. I midten er beredskapsleder i Bærum kommune Elin Eriksen.

– Informasjon til befolkningen særdeles viktig

Norsk TotalforsvarsForum (NTF) ønsker større forståelse for beredskap i befolkningen. Organisasjonen mener dette krever bedre opplæring og informasjon.

Publisert

Norsk TotalforsvarsForum

Norsk TotalforsvarsForum ble grunnlagt i 1951 under navnet Kvinners Frivillige Beredskap. Organisasjonen byttet navn til Norsk Totalforsvarsforum 1. januar 2019.

Et forsvarsrelatert samarbeids- og interesseforum for organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. Forumet er landsdekkende og partipolitisk uavhengig.

NTF gjennomfører konferanser, møter, debatter, kurs, rådgivning og foredrag.

Innspill fra NTF

  • «Kommisjonen nevner spesifikt behovet for opplæring på alle nivå i samfunnet, fra grunnutdanning til utdanning ved universitet, høyskoler og Forsvarets skoler. Økt kompetanse – forståelse – innen beredskap gir økt robusthet (resiliens) i befolkningen. Kommisjonen viser til at den mentale egenberedskapen er like viktig som den materielle klargjøring. Dette skapes gjennom kompetanse, opplæring og informasjon.»
  • NTF-innspill 28. september til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med Totalberedskapskommisjonen
  • «Den norske befolkningen har høy tillit til myndighetene, og støtter opp under Forsvaret. Det er av den største viktighet for demokratiet at både tilliten og støtten videreføres og vedlikeholdes med tanke på forsvarsevne og forsvarsvilje. Det må gjøres gjennom åpenhet, nærhet og dialog.»
  • NTF-innspill 10. oktober til Forsvarsdepartementet i forbindelse med ny langtidsplan for Forsvaret
Daglig leder i Norsk TotalforsvarsForum Hanne Garder er skuffet over den påfølgende samfunnsdebatten etter de to fremlagte rapportene.

2023 var året da intet mindre enn to kommisjoner – henholdsvis Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen – fremla sine anbefalinger, og som høringsinstans for myndighetene spilte Norsk TotalforsvarsForum inn sine synspunkter til de to berørte departementene.

«Det er viktig med en økt forståelse i samfunnet om hva beredskap innebærer. Dette gjelder alle nivå fra den enkeltes deltagelse gjennom egenberedskap, til frivillige organisasjoner og den overordnede samfunnsstrukturen. Forståelse oppnås gjennom opplæring og informasjon.»

Ovenfornevnte sitat er hentet fra NTFs høringsnotat datert 28. september til Justis- og beredskapsdepartementet, der organisasjonen som en av flere fikk uttale seg om NOU-rapporten «Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid» fremlagt 5. juni.

Vaktbikkje

Hva så med den påfølgende samfunnsdebatten etter de to fremlagte rapportene? Skuffende, mener daglig leder Hanne Garder i NTF og sikter blant annet til «den fjerde statsmakt».

– Jeg er egentlig skuffet over medias noe passive rolle i kjølvannet av de to fremleggelsene, for jeg synes det har vært lite fokus på konsekvensene for det norske samfunnet og befolkningen, poengterer hun.

Garder lover imidlertid at NTF – i rollen som blant annet «vaktbikkje» – vil ha blikket kontinuerlig rettet på mange av de forholdene som kommisjonene har avdekket.

– Rapportene er særdeles solide i sine beskrivelser og konkrete i sine anbefalinger, og de ulike temaene må ikke bli liggende i en skuff, men «holdes varme». Det vil vår organisasjon gjøre både i skrifts form og ikke minst gjennom de ulike konferansene våre samt andre tiltak.

Ønsker flere og yngre folk på møtene

Konferanser er ett av de viktige virkemidlene for NTF i rollen som formidler av informasjon om totalforsvaret og gjennomførte i 2023 sine fire årlige: «Krisespill», «Totalforsvarskonferansen», «Sårbarhetskonferansen» i samarbeid med Norges Forsvarsforening og «Verdikonferansen» sammen med arbeidstakerorganisasjonen Parat forsvar.

NTF deltok også på Arendalsuka i august med to debatter på programmet med temaene «Hvordan bemanne samfunnet i krise og krig?» i fellesskap med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og «Hvor robust er vår elektroniske kommunikasjon?».

Garder er totalt sett fornøyd med gjennomføringen av konferanser og debattmøter, både med hensyn til tema og ikke minst gode foredragsholdere, men kunne nok ønsket seg både flere – og yngre – mennesker på arrangementene.

– Jeg skjønner at det ikke er like enkelt for folk å tilbringe en hel dag på en konferanse, med mindre tema er jobbrelatert, fremhever daglig leder, som nok ser for seg en litt annen «form og farge» på noen av neste års arrangementer – uten å gå for mye i detalj.

Egenberedskap siden 1951

Ett stikkord for NTFs virksomhet er fylkeskontaktene; altså organisasjonens «forlengede arm» over det ganske land. Særlig under den årlige «Egenberedskapsuka», i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), var flere av dem i aksjon lokalt.

Garder ser det som særdeles naturlig å støtte opp om DSB-kampanjen. Viktigheten er innlysende, mener hun.

– I en travel hverdag er nok ikke alltid egenberedskap det folk har lengst fremme i bevisstheten, men jeg tror nok forståelsen er økende, sett på bakgrunn av den tiden vi lever i. Vi må altså – blant annet i samarbeid med DSB – bidra til å øke befolkningens kunnskap og bevissthet om samfunnssikkerhet og egenberedskap, der målet er et mest mulig trygt og robust samfunn, avslutter Garder.

 

Powered by Labrador CMS