– Vi brukte to røykmaskiner for å skape røyken. Det skulle simulere røykutvikling og det skulle iverksettes røykdykk. Dette kaller vi for et kaldt røykdykk. Man får øvd på å søke i røykfylt lokale, men mangler varmen som i en ekte brann. Vi er avhengig av brannvesenet for å gå inn i røykfylte lokaler og starte søk. Men vi har kjentpersoner med røykdykkerkurs som er med røykdykkerne fra brannvesenet inn i bygninger, sier Preben Olsen, industrivernleder i Huntonit AS.

Industrivernet ved Huntonit i Vennesla øvde sammen med Kristiansand brann og redning tidligere i høst.

– Vi er avhengig av brannvesenet for å gå inn i røykfylte lokaler og starte søk. Men vi har kjentpersoner med røykdykkerkurs som er med røykdykkerne fra brannvesenet inn i bygninger, sier Preben Olsen, industrivernleder i Huntonit AS.

Øvde på å følge beredskapsplanen

Huntonit AS og Kristiansand brann og redning, avdeling Vennesla øvde sammen torsdag 5. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om øvelsen

Tema: Ferdighetsøvelse, røykdykkerøvelse og fagleder industrivernøvelse.

Mål: Målet var at innarbeidet rutiner og oppmøteplass ble fulgt i henhold til beredskapsplanen. Målet var også at våre kjentpersoner og fagledere skal være trygge på at samarbeidet og kommunikasjonen mellom Kristiansand brann og redning og Huntonit fungerer ved innsats.

Scenario:

  • Røyktuvikling i lagerlokalet: «Rødbua»
  • Fastklemt person under veltet platestabel. Dukke (død)
  • Ikke fastklemt, levende markør

Observatør:

  • Utløser manuell brannmelder. Alarmen på hele fabrikken aktiveres og industrivernet rykket ut.
  • Informerer om ulykken til fagleder industrivern
  • To personer er savnet (en levende markør, vær forsiktig!)
  • Varmt/røykfullt i Rødbua (man skal ikke gå inn uten brannvesen/komplett røykdykkerlag)
  • Gir beskjed til fagleder industrivern må ringe brannvesenet.
  • Noterer logg

Kostnader: Ingen

Hjelpemidler: Industrivernet stilte med brannvernkart for området, med opplysninger om relevant informasjon som: vannkilder, farlig god og byggets størrelse.

Fagleder industrivern hadde med seg tiltakskort på akuttsekken som industrivernet tar med seg med førstehjelpsutstyr og hjertestarter. Tiltakskortene har ulike tema: brann og ulike typer skader.

 – Målet med øvelsen var å bekrefte at beredskapsplanen er riktig. Når alarmen går av må ting må fungere. Kommunikasjonen mellom Kristiansand brann og redning, avdeling Vennesla (KBR) og industrivernet må være klar med oppmøteplass og alle de andre tingene som er avtalt mellom oss. Vi må repetere til det sitter, sier Preben Olsen, industrivernleder i Huntonit AS.

Evaluering

– Øvelsen var en røykdykkerøvelse med savnede personer, og vi øver sammen med KBR på våre rutiner, forklarer industrivernleder Olsen i Huntonit AS.

Bruk av kart er et godt verktøy før innsatsen settes i gang. Man får et overblikk over byggets layout, størrelse, brannfarlige gasser og kjemikalier.

Kjentpersonene fra Huntonit var med brannvesenet i søket og kjenner bygget godt, det førte til et systematisk søk. Industrivernpersonell hadde også lagt klar vannforsyning til brannbilen, understreker Olsen.

– Vi hadde litt problemer med radiokommunikasjonen fra røykdykkere ut til røykdykkerleder. Dette førte til mye repetering på samband og søket tok lengre tid enn nødvendig. Det har blitt besluttet å kjøpe inn et mer robust samband for røykdykkere, slik at mikrofon ikke kommer ut av posisjon. Det ble også plassert brannslukkingsutstyr som stod litt i veien når brannbilen ankom. Det tar vi med oss videre, slik at nødetater får god plass neste gang, sier Olsen etter evalueringen.

På et så stort bygg er det vanskelig å beregne slangelengde. Søket ble satt i gang med standard to slangelengder. Røykdykkerleder og industrivernpersonell vurderte at man skulle legge tre lengder på sikringsslangen i tilfelle to ikke holdt.

Det viste seg å være en god plan. Da røykdykkerne fikk behov for mer arbeidslengde gikk slangebyttet raskt siden slangen lå klar, sier Olsen.

Må kjenne virksomheten

– Det som gikk bra på øvelsen var en god samhandling av fagleder industrivern og utrykkingsleder Kristiansand brann og redning, avdeling Vennesla, som førte til en effektiv innsats, sier Olsen.

Han legger til at det var raskt oppmøte og både industrivern og brannvesenet kom i gang raskt takket være god planlegging i startfasen av innsatsen mellom utrykningsleder og fagleder industrivern.

– De samarbeidet godt. Denne gangen var scenarioet røykutvikling og klemskade. da de trengte en røykdykkerøvelse, så derfor ble det slik denne gangen, sier industriverneleder Olsen.

Han legger til at det er viktig at brannvesenet kjenner virksomheten og personene i industrivernet når de skal være i innsats sammen.

– Vi har ikke komplett røykdykkerlag på Huntonit AS, så her er vi avhengig av å samarbeide. Vi prøver å få til en øvelse i året med brannvesenet. Det er en fordel å øve med brannvesenet for da får de sett virksomheten fysisk og ikke bare på et kart, sier Olsen.

Hele «Rødbua» ble røyklagt.
– Vi brukte to røykmaskiner for å skape røyken. Det skulle simulere røykutvikling og det skulle iverksettes røykdykk. Dette kaller vi for et kaldt røykdykk. Man får øvd på å søke i røykfylt lokale, men mangler varmen som i en ekte brann. Vi er avhengig av brannvesenet for å gå inn i røykfylte lokaler og starte søk. Men vi har kjentpersoner med røykdykkerkurs som er med røykdykkerne fra brannvesenet inn i bygninger, sier Preben Olsen, industrivernleder i Huntonit AS.
Kristiansand brann og redning, avdeling Vennesla, Lag 2, sammen med kjentperson og markør fra Huntonit AS.
Røykdykkere fra Kristiansand brann og redning, avdeling Vennesla.
Kristiansand brann og redning, avdeling Vennesla, Lag 2, sammen med kjentperson og markør fra Huntonit AS. Øyvind Urdal fra Huntonit AS er fagleder industrivern.
Markør «Ruth Lee» fikk kjørt seg under øvelsen ved Huntonit.
Brannkonstabel i KBR Kim Thomas frigjør her fastklemt person, med bruk av forskjellige verktøy (funksjonsøvelse). Funksjonsøvelsen i dette tilfellet er å teste frigjørings- og løfteutstyr, sier industrivernleder Preben Olsen i Huntonit AS.
Funksjonsøvelsen i dette tilfellet er å teste frigjørings- og løfteutstyr, sier industrivernleder Preben Olsen i Huntonit AS.
Debrief og gjennomgang av øvelsen.
Kristiansand Brann og Redning, avdeling Vennesla Lag 2 takket for øvelsen.
Powered by Labrador CMS