Alle branner har giftige gasser, og industrivernet må kartlegge farene ved bruk av brannteppe.

Bruk av brannteppe ved slukking av bil eller truck

Bruk av brannteppe kan være et nyttig verktøy, og som kan benyttes i kombinasjon med andre slukkemidler ved slukking av branner som i biler og trucker. Alle branner har giftige gasser, og industrivernet må kartlegge farene ved bruk av brannteppe.

Publisert Sist oppdatert
Seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Kjell Buer Berntzen.

– Både fossile biler, hybridbiler og el-biler kan begynne å brenne. Når en bil brenner, produseres det utallige giftige stoffer og gasser. Det å slukke en bilbrann kan virke greit, men det innebærer mange farer, sier Kjell Buer Berntzen, seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

I hybridbiler og el-biler hvor batteriet er antent, vil det dannes giftige og etsende gasser. Røyken og omgivelsene inneholder større mengde CO, i tillegg til flere andre svært farlige gasser, som fosfor- og fluorforbindelser, cyanider og klorider, deriblant hydrogenfluorid i gassform (fargeløs), som i kontakt med vann og vanndamp utvikler flussyre.

– Det er ikke bare å løpe til for å slukke en bilbrann. Tidligere i brannvesenet var det vanlig å slukke bilbranner uten røykdykkerutstyr eller pressluft, slik er det ikke lenger. Nå har man blitt klar over hvor farlige røykgassene er, og det å slukke en bilbrann kan kreve beskyttelse - pusteluft og vernebekledning. Det er ikke alle industrivern som er utstyrt til å håndtere dette. Det er heller ikke alle industrivern som skal gjøre en slik oppgave. Industrivernet må selv kartlegge farene og vurdere hvordan de skal agere når alarmen går, understreker Berntzen.

Brannteppe

Brannteppet vil isolere objektet og slukking skjer ved fravær av oksygen.

Brannteppet har god evne til å dempe røyk fra en kjøretøybrann og vil effektivt kunne slukke en brann i kupe eller lasterom.

Brannteppe har derimot ingen effekt på en batteribrann og vil bidra til økt temperatur rundt batteriene og dermed føre til en raskere spredning.

Ved elbilbrann må derfor brannteppe benyttes sammen med aktiv kjøling, eksempelvis vannvegg som plasseres under kjøretøyet. Brannteppet kan også benyttes til skjerming av andre kjøretøy.

Det er viktig å vite at reantenning kan forekomme når brannteppet blir tatt av kjøretøyet.

Kilde: dsb.no

 

Vurder forsvarlig innsats

Hva skal industrivernet gjøre? Industrivernet må vite hvor grensen går for deres innsats. Forsvarlighetsprinsippet står sterkt hos industrivernet. Dette er et viktig prinsipp også ved bil- eller truckbrann, ingen skal risikere liv og helse ved slike hendelser.

Selv røyk som er luktfri kan inneholde farlige gasser. CO er til eksempel fargeløs og luktfri. Dette bør være en vekker for industrivernet som må stille spørsmål og gjøre vurderingene i egen virksomhet.

– Innsatser kan virke små og enkle, men kan være farlige. Vernebekledning med pusteluft gir god beskyttelse mot branner, og nyere forskning viser også at det gir god beskyttelse mot hydrogenflorid. Det forutsetter at brannbekledningen ikke er skadet eller forringet fra tidligere innsatser. I de tilfellene har vernetøyet mistet sine egenskaper, og vil ikke ha den beskyttelsen mot varme og gassene som forutsatt. Også brannbekledning om bare brukes i øvelser må skiftes ut om den har blitt utsatt for varmegjennomslag, sier Berntzen.

 

Snakk med ditt lokale brannvesen

En batteribrann i en el-bil lar seg ikke slukke ved kun å legge på brannteppe. Brannen dempes, men slukkes ikke. Når teppet fjernes, kan brannen raskt blusse opp igjen når oksygen kommer til.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon anbefaler industrivern som vurderer å skaffe et brannteppe å spørre sitt lokale brannvesen om råd. Brannteppe kan være en fin måte å pakke inn og begrense ytterligere skade. Industrivernet må spørre seg om de er i stand til å få teppet over gjenstanden som brenner, det være seg en truck eller en bil. Vil industrivernet greie dette uten å puste i seg røyk? Hvis ikke må røykdykkere inn.

Industrivern som ikke har røykdykkere, må vente på brannvesenet.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet 3/2022.

Karbonmonoksid (CO) og cyanid

Karbonmonoksid er en svært giftig gass uten farge og lukt. Den kalles også kullos. Den kjemiske formelen er CO.

CO binder til hemoglobin i røde blodceller, fortrenger oksygen (02), og hindrer opptak og transport av 02 fra lungene til resten av kroppen.

Akutt forgiftning forårsaket av karbonmonoksid og andre giftige stoffer er den hyppigste dødsårsaken ved branner og kan foreligge uten tegn på ytre skade. Livstruende symptomer kan oppstå umiddelbart, som ved cyanidforgiftning, eller over noe lengre tid, som ved karbonmonoksidforgiftning.

Alvorlige inhalasjonsskader kan også forekomme uavhengig av systemisk forgiftning og bør alltid mistenkes hos pasienter med sot i ansikt og luftveier eller heshet og pipende respirasjon.

Forgiftning med karbonmonoksid utgjør tallmessig den største faren, men cyanidgass i dødelige konsentrasjoner kan også frigjøres ved forbrenning av plastholdige stoffer (polyuretan),

Kilder: Folkehelseinstituttet, Store norske leksikon og Tidsskriftet Den Norske Legeforening

Powered by Labrador CMS