Langt inne i fjellheimen, der det er vanskelig å komme frem, har det skjedd en ulykke.

Tiden er dyrebar når redningstjenestene må ut på slike oppdrag.

Selv om det er god mobildekning i Norge, finnes det noen steder der det er vanskelig å kommunisere.

Med ny mobilteknologi skal denne gjengen bidra til mer effektive redningsoperasjoner.

Totalforsvar i ulendt terreng

Skal alle bli skikkelig gode sammen, må alle øve sammen. I slutten av mai var offentlig og frivillig redningstjeneste samlet til storøvelse i Innlandet. Ved å trene på samhandling og ta i bruk ny teknologi skal redningsoperasjoner bli mer effektive.

Publisert Sist oppdatert

– I enden av alt vi gjør er det en pasient. Det er pasienten vi er her for, sier Morten Hammeren fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han er en av arrangørene av øvelse ULENDT.

Det var andre gang hundrevis av mennesker var samlet i Lom for å bli bedre på redningsoppdrag. Totalforsvaret, med nødetater, redningstjeneste og en rekke andre aktører fra Innlandet, trente på ulike scenarier i fjellet utenfor Fossbergom.

– Vi ser frem mot økt effektivitet her. Vi øver på samhandling og blir bedre kjent med hverandre. Det er når vi kjenner våre egne og andres svake sider at vi virkelig blir gode, forteller Hammeren.

 

5G til alle

Som navnet tilsier skulle øvelsen by på utfordrende forhold for de involverte. Men det handlet ikke bare om bratte fjell og dyp snø. God kommunikasjon er viktig for et godt redningsoppdrag. Og akkurat der kommer FFI-forsker Agnius Birutis inn i bildet.

– Her er det mye som skal gjøres og testes. Det er veldig gøy å prøve ut nye ting, særlig innen mobilteknologi, sier Birutis.

Birutis jobber med trådløs kommunikasjon under forskningsområdet operativ IKT ved FFI. Men han er også en del av Team 5G. Dette er et team med medlemmer fra forskjellige deler av forsvarssektoren og er underlagt Forsvarets Mime-program (ekstern lenke).

Denne satellitt-terminalen får kontakt med en lavbane-satellitt.

Den får signal og sender forbindelse til en flyttbar basestasjon, såkalt Militær Dekningsforlengelse (MDF).

5G-dekning er etablert og alle med riktig SIM-kort i nærheten kan benytte seg av den.

Nå kan direkte video fra kroppskameraer, droner og helikoptre sendes inn til en sentral.

– Det vi hovedsakelig gjør under denne øvelsen er at vi etablerer mobildekning. Vi samarbeider med mobiloperatørene som også er med på øvelsen. Vi etablerer våre flyttbare basestasjoner, såkalte Militære Dekningsforlengelser (MDF), for å gi bedre dekning der det er lite eller null fra før. Da har redningstjenestene mulighet til å sende for eksempel videostrømmer, få bedre situasjonsforståelse og økt evne til å samhandle med hverandre, forteller Birutis.

Medlemmene i Team 5G, som arbeider med å ta frem nye kommunikasjonsløsninger for Forsvaret, fikk verdifull læring og mange innspill til justeringer de må gjøre gjennom øvelsen. Dette bidrar til at sluttproduktet som skal leveres til Forsvaret, og ikke minst Heimevernet (HV) som også var med på øvelsen, blir så bra som mulig.

Sammen med representanter fra Cyberforsvaret og Hærens våpenskole sørget Birutis for kontakt med forskjellige typer satellitter. Disse ga signal til Militære Dekningsforlengelser satt opp av mobiloperatørene. Utstyret skal være lett å ta med seg og enkelt å montere, slik at det kan brukes av Forsvaret selv.

– Vi bruker ca 5 minutter på å sette opp, sier forretningsutvikler i Telia, Henning Huse.

– Det at vekt og størrelse er såpass kompakt betyr at man kan bære det med seg inn i områder uten dekning. Man kan fly det med drone eller frakte med snøscooter og skape dekning i et fjellområde som dette.

Både redningstjenesten, politiet og luftambulansen hadde helikoptre i lufta under øvelsen.

Brannvesenet fikk også mulighet til å teste en diger drone som kan løfte og frakte opptil 40 kilo.

 

Godt utbytte

Med gode dekningsforhold kunne aktørene innen redning begi seg ut på de mange forskjellige øvelsene. Det ble øvet på samhandling ved snøskred, redning i krevende lende, fjellflyging, pasientundersøkelse ved hypotermi, samt at det ble holdt en rekke foredrag og fagforum. Video ble sendt direkte fra kroppskameraer, droner og helikoptre til en sentral.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra alle her. Det er varmende for oss som har jobba med å sette i stand dette. Vi er jo avhengige av at alle som er ute i felt her er fornøyde med jobben de får gjøre og treninga de får gjennomført, sier arrangør Morten Hammeren.

Også FFI-forsker Agnius Birutis var svært fornøyd etter endt øvelse.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi løste oppdraget og etablerte dekning der det ikke var. Kommersiell dekning ble skrudd av under hovedøvelsen og det var kun oss det stod på. Vi fikk testet alle typer videostrømmer til Hovedredningssentralen og alt det tekniske fungerte. Så dette var vellykket, avslutter Birutis.

 

Artikkelen er opprinnelig publisert på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sine nettsider. Artikkelen er gjengitt med tillatelse.

Powered by Labrador CMS