Forsvarskommisjonen ved leder Knut Storberget (foran med rapporten i hendene) leverte onsdag 3. mai NOU 2023:14-rapporten. Christian Chramer er nr. 2 fra venstre på første rad.
Forsvarskommisjonen ved leder Knut Storberget (foran med rapporten i hendene) leverte onsdag 3. mai NOU 2023:14-rapporten. Christian Chramer er nr. 2 fra venstre på første rad.

Forsvarskommisjonen vil ha næringslivet inn i totalforsvaret

– Næringslivet er en partner i kriser og beredskapsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonen består av:

 • (Fra venstre øverst) Audun Halvorsen er direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund
 • Egil Andre Aas er en norsk fagforeningsleder og leder for LO stat
 • Sissel Haugdal Jore er Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring ved Universitetet i Stavanger
 • Amy Brox Webber er lærer, leder i dag Sosialistisk Venstreparti i Sør-Varanger og er vara i kommunestyret
 • Liv Signe Navarsete er Statsforvalter i Vestland og medlem av Lærdal kommunestyre og formannskap
 • Fredrik Sejersted er regjeringsadvokat fra 2015
 • Synne Høyforsslett Bjørbæk er bystyremedlem i Bodø
 • (Fra venstre foran): Benedicte Røvik er student, nestleder i Hamar Venstre, medlem av fylkesstyret i Innlandet Venstre og er 1. vara til kommunestyret i Hamar
 • Christian Chramer er direktør i Sjømatrådet
 • Espen Rasmussen er kommandørkaptein i Sjøforsvaret og senior stabsoffiser i planavdelingen i Sjøforsvarsstaben i Bergen
 • Kristin Ven Bruusgaard nestleder og er sjef for Forsvarets Etterretningsskole
 • Knut Storberget leder og statsforvalter i Innlandet
 • Ingvil Smines Tybring-Gjedde er direktør i Earth Wind & Power og har flere styreverv
 • Tone Elisabeth Vangen er beredskapsdirektør i Politidirektoratet
 • Øystein Tunsjø er professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Christian Chramer, et av medlemmene i forsvarskommisjonen og administrerende direktør i Norges sjømatråd, sier den sikkerhetspolitiske situasjonen krever at totalforsvaret gjennomgås. Næringslivet bør ha en viktig rolle i totalforsvaret.

– Forsvarskommisjonen er i sin anbefaling tydelig på at Norge trenger en mer samordnet styring av vårt krise- og beredskapsarbeid og med næringslivet med som en viktig part. De sammensatte trusler vi nå møter krever en videreutvikling av totalforsvaret med en tydeligere og mer definert rolle for næringsliv. Bedrifter må tas med inn i øvelser og inkluderes i planverk der det er naturlig. I tillegg må Forsvaret tydelig kommunisere sine behov for støtte slik at private aktører kan bidra med ønsket kapasitet og leveranse. Kommisjonen mener det er nødvendig med økt forutsigbarhet, langsiktighet og formalisering av avtaler, sier Christian Chramer.

Han sier videre:

– Forsvarskommisjonen er opptatt av viktigheten av vår nasjonale forsvarsindustri både for å sikre en egenproduksjon og at vi har fagmiljøer og produksjonskapasitet som kan samvirke med leverandører i partnerland. Det vil bidra til at vi kan utvikle og produsere høyteknologisk materiell vi ikke kan levere alene, men er avhengig av å utvikle i samarbeid med allierte, uttaler Chramer.

Han understreker at den videre behandlingen av Forsvarskommisjonens rapport nå er opp til regjerningen. Kommisjonen har avlevert sin innstilling (ekstern lenke) og Regjeringen ventes å legge den ut for høring de neste tre månedene.

Forsvarskommisjonen ved leder Knut Storberget leverte onsdag 3. mai NOU 2023:14-rapporten til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Podcast

I forbindelse med Forsvarskommisjonens rapport har kommisjonen laget en podcast-serie. Her tar de for seg de ulike kapitlene i rapporten.

Du finner den der du hører podcast, for eksempel på Spotify.

Powered by Labrador CMS