Sivilforsvarets samvirkekurs. Sivilforsvaret, helse og politiet diskuterer øvelsen.
Sivilforsvarets samvirkekurs. Sivilforsvaret, helse og politiet diskuterer øvelsen.

Kunnskap om hverandre gir forståelse for hverandre

Felles situasjonsforståelse er viktig i en krise. Derfor må samvirke fungere fra det sekundet alarmen går.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

For innsatsledere er ofte tilgang på informasjon, gjerne i en innledende fase med begrenset kapasitet og tilgang, en utfordring. Her gjelder det å spille hverandre gode og det er uten tvil viktig at industrivernet er representert og tilgjengelig.

Dani A. Karlsen, kompetanseleder i Salten Brann IKS

For nødetatene i Salten er arbeidsdagen ofte preget av lange avstander mellom ressurser og ikke minst ressursknapphet. Dette gjør at grunnlaget for korrekt og god oppdragshåndtering må være bra fra starten av. Dette betyr at godt samvirke og etablering av felles situasjonsforståelse må være på plass fra det sekundet alarmen går.

Tren og øv sammen

Nødetatene fikk for noen år siden Nødnett som i langt større grad legger premissene til rette for godt samvirke. Men utstyr og mulighet til dette alene er ikke godt nok. For å få dette til så er man nødt til å etablere kunnskap og forståelse blant aktørene og dette er noe som må trenes og øves regelmessig på.

Innsatsledere har fått økt forståelse for hverandre

Dani A. Karlsen, kompetanseleder i Salten Brann IKS.
Dani A. Karlsen, kompetanseleder i Salten Brann IKS.

For Salten-regionen har vi nå kjørt tre kurs av typen SPS-40 gjennom Sivilforsvaret. I tillegg har vi kjørt en runde med SPS-41 som har et større fokus på hendelser innen CBRNE. Ved å kjøre disse kursene årlig så har man fått igjennom et stort antall innsatsledere på tvers av etatene. Her har vi kjørt en blanding mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. På denne måten har vi fått økt forståelsen av hvordan vi finner hverandre i en varslings- og utrykningsfase.

I tillegg gir det innsatsledere en mulighet til å bli kjent med hverandre og senke terskelen for tidlig å «ta sin plass» som leder i en akuttsituasjon og ikke minst å opprette og vedlikeholde lik situasjonsforståelse.

Må lære seg å håndtere mange oppgaver

Organisering av et større skadested og ikke minst å lede egne styrker og være i stand til å se fremover er krevende. Spesielt i en innledende fase må innsatsledere balansere og lede sammen i innsatsleder kommandoplass (ILKO), samtidig som man må lede egne styrker og organisere innsats. Dette krever en balansegang som kan være veldig vanskelig for innsatslederne. Dette er et av temaene som belyses og på Sivilforsvarets kurs lærer man en arbeidsmetode som gjør at våre ledere kan utøve denne balansen uten at det ene går ut over det andre.

Sivilforsvarets kurs for eksterne

Kursporteføljen til kompetansesenteret inneholder kurs for beredskapsetatene, de frivillige hjelpeorganisasjonene (FORF) og offentlige etater med beredskapsansvar.

  • Samvirke på skadested: God kjennskap til hverandres organisering, ressurser og kultur er avgjørende for resultatet av en hendelse der flere aktører skal jobbe sammen.
  • Samvirke på forurenset skadested CBRN/E: Samvirke mellom aktørene er vesentlig ved håndtering av et forurenset skadested. Dette kurset er et taktisk lederkurs som gir deg en innføring i problematikken knyttet til håndtering av et forurenset skadested.
  • Kilde: Sivilforsvaret

I tillegg retter vi oppmerksomhet på at innsatslederne under en hendelse også ser på seg selv og møter på begrensninger som vi mennesker kan ha. Stress, oppfattelse og hva som påvirker både oss som ledere og hva vi oppfatter rundt oss er også noe deltakerne har fått kunnskap om.

Trenger industrivernets kunnskap

Spesielt for helse og politi er nok kjennskap til industrivern noe som er relevant og nyttig og som kanskje ikke er så godt opplyst om i grunnutdanning. Under de praktiske øvelsene så har fagleder industrivern vært med i ILKO sammen med innsatsledelsen fra nødetatene. Ved hendelser vil en representant fra industrivernet være en svært viktig bidragsyter i en god oppdragsløsning og ha mye nyttig informasjon til nødetatenes innsatsledere ved ankomst skadested. For innsatsledere er ofte tilgang på informasjon, gjerne i en innledende fase med begrenset kapasitet og tilgang, en utfordring. Her gjelder det å spille hverandre gode og det er uten tvil viktig at industrivernet er representert og tilgjengelig.

Jungeltelegrafen

Ved å ha kjørt flere av disse kursene suksessivt så oppnår vi også at kompetanse og kunnskap spres videre ut i de enkelte etater uten at man har fått skolert alle. Kunnskap deles videre og man har fått et ønske og et initiativ til å etablere innsatslederforum som sikrer samhandling og utvikling av kompetanse og ferdigheter på tvers av etatene. I tillegg har det virket motiverende og betryggende for våre ansatte. De sitter igjen med en følelse av å ha fått flere «verktøy» i skrinene sine, som igjen gir trygghet til å trå til i de situasjonene som krever det.

Industrivernet – en ressurs lokalt

Vi har mange små kommuner i regionen og det er krevende å drifte et brannvesen med egen administrasjon. Vi leier inn brannvesentjenester fra Yara Glomfjord. Der er det en fabrikk med et meget oppegående brannvesen. Industrivernet rykker ut på hendelser også utenfor industriområdet. De har et profesjonelt og dyktig brannvesen. Det er meget dyktige konstabler og ledere som er med i utrykningsstyrken. De løser oppdragene som en av hovedstyrkene under Salten Brann IKS. Trenger de mer assistanse, så flytter vi inn forsterkninger fra andre styrker i Salten Brann IKS.

Flere store industrivirksomheter faller inn under området vårt. Mange av de som er med i industrivernet er også brannkonstabler i Salten Brann IKS deltidsstyrke.

Risikoanalyser er nøkkel til suksess

Vi skal ha kjennskap til industrien i området vårt. Det foreligger risikoanalyser for disse virksomhetene. Det å ha lokal kunnskap som industrivernet representerer er bare en fordel. Det er mye kunnskap hos de som er industrivernet. Det gjør at opplysninger som kan være relevante bør nå oss på et tidlig tidspunkt.

Powered by Labrador CMS