Samfunnssikkerhetskonferansen 2023 #samsik23

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet Samfunnssikkerhetskonferansen 2023.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet Samfunnssikkerhetskonferansen 2023.

– Vi må aldri slutte å gjøre enda litt til

Nærhet og lokalkunnskap er avgjørende for en god beredskap, mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Publisert Sist oppdatert

Mehl åpnet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin Samfunnssikkerhetskonferanse 20. november 2023. Hun mener mye av utfordringene for aktører innen sikkerhet og beredskap ligger i muligheten for flere samtidige kriser.

– Vi kan føle at vi akkurat har kommet gjennom én krise, så kommer den neste. Hvordan skal vi ruste oss mot en tid med flere og samtidige kriser? Det må vi tenke på når vi skal prioritere og jobbe videre med sikkerhet og beredskap, sier Mehl.

Hun understreker viktigheten av å fortsette å investere tid og ressurser på beredskap.

– Jo bedre vi blir til å oppdage nye trusler, jo flere trusler vil vi oppdage. Da finner vi nye områder vi ikke har visst at vi er sårbare på. Dette krever investeringer og mer beredskap på områder vi må beskytte oss bedre nå. Vi som jobber med beredskap opererer i et landskap uten fasit, vi må aldri slutte å gjøre enda litt mer, sier Mehl.

Uavhengig av type hendelser mener justis- og beredskapsministeren at kunnskapen og beredskapen som finner lokalt blir enda viktigere.

– Når det skjer en krise rammer det alltid en kommune. Nærhet er avgjørende. Enten det er snakk om dataangrep eller ekstremvær, så skjer det i en kommune. Nøkkelberedskapen man har lokalt blir da viktig. Vi kan ikke bygge systemer som blir så store at nødetatene, frivillige og andre ikke kan håndtere hendelsene. Vi må ha lokalkunnskap på plass ved kriser, sier Mehl.

Det var over 600 deltakere på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin Samfunnssikkerhetskonferanse 2023 på The Hub i Oslo.
Powered by Labrador CMS