Ulike beredskapsaktører må treffe hverandre, bli kjent og ikke minst øve sammen lokalt, mener NSOs direktør.
Ulike beredskapsaktører må treffe hverandre, bli kjent og ikke minst øve sammen lokalt, mener NSOs direktør.

NSO engasjerer seg i samvirke

Vi mener industrivern er en viktig og god samvirkeaktør, så vi har vært svært aktive på ulike områder der samvirke diskuteres og læres.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Knut Oscar Gilje.
Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Knut Oscar Gilje.

I tillegg har vi kommet med innspill til Totalberedskapskommisjonen og levert høringssvar til rapporten der vi også trekker frem ulike sider av samvirke. Industrivernpersonell er ønsket som søkere til både Politihøgskolens samvirkeutdanning og Sivilforsvarets samvirkekurs. Flere og flere får øynene opp for hvilken ressurs et godt trent og forberedt industrivern kan være. NSO er naturlig nok mest opptatt av at samarbeid og samvirke skal fungere lokalt. Vi oppfordrer derfor stadig til at ulike beredskapsaktører treffer hverandre, blir kjent og ikke minst øver sammen lokalt.

Vi innser at det også kreves noen nasjonale grep for å kunne «tvinge frem» gode løsninger. Derfor spilte NSO inn flere forslag til Totalberedskapskommisjonen som gjaldt løsninger på politisk/nasjonalt nivå. Blant annet forslag om at det blir utarbeidet krav til samvirkeøvelser på andre scenarier enn det som per nå gjelder pågående livstruende vold (PLIVO). For å få med alle tre nødetater må det også settes av midler til deltakelse på slike øvelser – derfor holder det ikke alltid med gode lokale initiativ. NSO vil også bistå Næringslivets Sikkerhetsråd i deres initiativ til å gjøre næringslivets ressurser mer gripbare i beredskapssituasjoner. I dette arbeidet trekkes alle de store næringslivsorganisasjonene inn for å sikre god bredde og en felles forståelse for hvordan næringslivets ressurser best mulig kan bistå ved større hendelser i hele krisespekteret.

Powered by Labrador CMS