Politioverbetjent Jo Vole er eneste politibetjent på Værøy i Nordland politidistrikt.

Avskåret fra resten av samfunnet

Det går tre timer før politioverbetjent Jo Vole får politibistand på Værøy. Han må bruke de ressursene han kan, og industrivernet er derfor viktig.

Publisert Sist oppdatert

Få bedre kontakt

Her er Jo Voles tips til andre i politi som ønsker å få bedre kontakt med virksomhetene:

  • Gjør en avtale om at du kommer på besøk til virksomheten en dag og spør om en befaring.
  • Å bli med på tilsyn med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er meget nyttig for de går gjennom risikoene og ser de litt i kortene. NSO går kun på varslede tilsyn.
  • Bli kjent med hvilke farer som er i virksomheten.
  • Bli kjent med hvilke feil og mangler som skulle vært utbedret.
  • Har Næringslivets sikkerhetsorganisasjon pekt på noe på tilsynet, har du noen samtalepunker.
  • Hils på både industrivernleder og fagleder industrivern.
  • Gå gjennom virksomhetens planverk.
  • Oppretthold kontakt med virksomheten.
  • Vær framme i skoene og sørg for at du har oversikt over den nyeste beredskapsplanen.
  • Sikkerhet med et smil. Det skal ikke være slik at virksomhetene skal grue seg for å få tilsyn. Man tjener ikke på å bøtelegge eller på andre måter straffe bedriftene. Rettledning og motivasjon, kommer man mye lenger med i det lange løp.

– Jeg vet akkurat hvor lang tid det tar før vi får hjelp. Jeg måtte vente tre timer på redningsskøyten med politifolk før de kom og hentet en mann jeg arresterte. Det blir sagt at det går en time fra melding om bistand er sendt til helikopteret lander. Er det uvær kan vi ikke få bistand. Vi må derfor greie oss selv før det kommer folk, sier plan- og beredskapsansvarlig Jo Vole ved Værøy politistasjon, Nordland politidistrikt.

Da er det lokale industrivernet til god hjelp, men da som del av det kommunale brannvesenet. Alle ressurser må brukes. Øya har 680 fastboende, men det blir flere når øya fylles med gjestearbeidere grunnet arbeideidet i fiskeforedlingsindustrien.

– Her ute er vi en slik situasjon at vi kan bli avsondret fra resten av verden. Vi kan bli helt isolert uten ferge og helikopter om det er for dårlig vær. Da må vi greie oss selv og spille på den kompetansen og de ressursene vi har her ute, legger Vole til.

Og Vole nevner ressurser i fleng: Den lokale legen, tannlegen, brannvesenet, industrivernet og telefonkontakt med politiets operasjonssentral og de frivillige ressursene.

– Vi må se på hva slags verktøy vi har tilgjengelig og benytte mest mulig av dem. De fleste tenker ikke over at vi har såpass mange ressurser tilgjengelig lokalt. Vi må ha mest mulig kunnskap om hva slags verktøy vi har i verktøykassen, sier Vole.

Han har kjørt flere diskusjonsøvelser på øya for å planlegge beredskapen rundt uønskede hendelser.

Bli kjent med ressursene 

Han har vært politi siden 1988, og har tjenestegjort over store deler av Norge Et år i Kirkenes, fire år i Gudbrandsdalen, lensmannsbetjent i Østerdalen og i Østfold på Halden politikammer og nå i Nordland politidistrikt på Værøy siden 2022.

Aldri før har han vært såpass isolert. Hjelp utenfra tar tid og han vektlegger forebygging og å være godt forberedt dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Han mener derfor det er viktig å kjenne til de farene som kan dukke opp lokalt. Dermed inngår det også å bli kjent med virksomhetene på øya. Lofoten Viking AS er den største virksomheten på øya og er industrivernpliktig.

– Her på øya har jeg kun vært med på et tilsyn og det var hos Lofoten Viking. Jeg fikk forespørsel om å være med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon på tilsyn. Det takket jeg selvsagt ja til fordi jeg ønsket å bli kjent med virksomheten, sier Vole.

Han var med på hele tilsynet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon hadde hos Lofoten Viking.

– Det er viktig å vite eksakt hva de gjør for noe. Det er mye som skjer i en slik virksomhet, og det er greit å vite hva som hender den dagen alarmen går, mener Vole.

– Industrivernet er til stor nytte 

– Industrivernet er til stor nytte, i hvert fall her ute. På fastlandet har vi de andre nødetatene å spille på, her har vi minimalt med blåslysetater. Vi må derfor samarbeide med de andre vi har her på øya. Industrivernet kjenner sin egen bedrift inn og ut og er drillet på å håndtere uønskede hendelser som skjer der. De har best kunnskap om bedriften, sier Vole.

Værøy ligger 3,5-5,5 timer fra Bodø med ferje.

Han kjenner ikke godt nok til Lofoten Viking etter kun et tilsyn, men han har vært med på å arrangere og deltatt på flere diskusjonsøvelser med andre virksomheter på øya og vil gjerne bli bedre kjent med industrivernet i Lofoten Viking også.

– Diskusjonsøvelser er særdeles nyttige for da får du vært gjennom problematikken, grublet, diskutert og evaluert. Da blir det enklere å håndtere når det skjer og du har vært gjennom planverket og funnet eventuelle feil og mangler. Jeg skal arrangere en diskusjonsøvelse neste år med industrivernet og en fullskalaøvelse med nødetatene og industrivernet også, sier Vole.

Politiet må kjenne til planverk og tiltakskort 

Vole har jobbet mye med plan og beredskap i storulykkevirksomheter, da særlig i Østfold. I 2019 intervjuet han 16 storulykkevirksomheter i distriktet og kartla planverket deres.

– Jeg kan ikke gå inn i detalj om disse da de er sikkerhetsgraderte. Men politiet trenger å ha oversikt slik at når ulykken skjer så kan vi gå i arkivet og hente ut planverk og tiltakskort. Dette må ligge inne på operasjonssentralen så de kan se hva som er aktuelt for hver enkelt industrivernpliktig virksomhet, finne ut hva som er farlig og kontaktpersoner i industrivernet, sier Vole.

Jo Vole var med da NSO var på tilsyn med Lofoten Viking sitt industrivern tidligere i år.

Planverk er ferskvare

– Alt planverk er ferskvare. Når bedriftene bygger om eller endrer prosedyrer på produksjonen må også planverk gås gjennom. Enkelte virksomheter jeg besøker har ikke endret planverket på flere år, og noen av de som har blitt pålagt å revidere planverket, har rett og slett kun endret revideringsdatoen. Det holder ikke! Men politiet må også være framme i skoene og etterlyse oppdaterte planverk. Hver eneste gang et planverk revideres må folk som har med det å gjøre få beskjed, sier Vole.

Politiets beredskapsplanleggere kan også gi råd til virksomhetene når de har sett på beredskapsplanen.

– Det er absolutt en fordel å kjenne industrivernleder og fagleder industrivern på fornavn. Det er nyttig å treffe begge deler og etablere kontakt med industrivernleder og fagleder industrivern. De har hver sin funksjon, understreker Vole.

Stiller sterkere med kunnskap

– Selvsagt er det mulig å være innsatsleder i en virksomhet eller et annet sted uten å ha besøkt det først. Vi i politiet stiller ti ganger så sterkt om vi har kunnskap om bedriften. Operasjonssentralene skal også ha planverk og tiltakskort til bedriftene slik at de kan gå inn der og rettlede politiets innsatsleder under en innsats, sier Vole.

Det er lokalt politi som skal lage tiltakskortene etter at de har besøkt virksomhetene og disse skal sendes til operasjonssentralene.

– Jeg er opptatt av samarbeid og hadde ikke jeg fått invitasjon av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon hadde jeg ikke vært på tilsyn. Jeg håper Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fortsetter med å få politiet til å bli med på tilsyn for vi blir bedre sammen. Leder for plan og beredskap i politidistriktene bør bli med ut på tilsyn. Det bør være i alles interesse å bli kjent med virksomhetene i distriktet, sier Vole.

Han legger til at han hadde satt stor pris på å få et ferdig utfylt skjema fra industrivernledere med farene i virksomheten. Da hadde det vært mye lettere å skrive tiltakskortene som han leverer til operasjonssentralen.

Fra og med 2020 er industrien pålagt å si ifra om farer som kan oppstå i egen virksomhet.

IKT-sjef/rådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Christian Sundfær, vil gjerne ha med politiet på tilsyn.

Politiet forebygger ved å bli med på tilsyn

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har for tiden et pilotprosjekt med Nordland politidistrikt hvor politiet er med på industriverntilsyn som en del av deres forebyggende arbeid. Hensikten med prosjektet er at politiet blir kjent med virksomhetene og med det får en forståelse av beredskapen virksomhetene har etablert.

– For virksomhetene er det viktig at de blir kjent med politiet og deres rolle ved større hendelser hvor industrivernet er i innsats og politiet vil innta øverste myndighet på skadested, sier IKT-sjef/rådgiver Christian Sundfær.

Nøkkelen til godt samvirke er kjennskap og forståelse av de ulike beredskapsrollene i samfunnet, og finne middelveien for hvordan disse rollene best vil fungere sammen ved en koordinert håndtering ved en hendelse hos virksomhetene.

– Så langt har vi gjort mange gode erfaringer og funnet gode effekter på samarbeidet i triangelet politi, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og den enkelte virksomhet som vi håper kan overføres til andre politidistrikter i Norge. Tilsynet Jo Vole deltok på er et godt eksempel på hvor avhengig politiet, og de andre nødetatene er av at totalberedskapen på Værøy fungerer, sier Sundfær.

Powered by Labrador CMS