Samfunnssikkerhetsprisen 2023 deles ut til Totalberedskapskommisjonen. På bilde fra venstre Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Totalberedskapskommisjonens leder Harald Sunde, DSB direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther.

Pris til Totalberedskapskommisjonen

Samfunnssikkerhetsprisen 2023 går til Totalberedskapskommisjonen for å ha levert en rapport som gir et godt grunnlag for å ruste Norge i møtet med en usikker fremtid.

Publisert

Samfunnsikkerhets-prisen

Samfunnssikkerhetsprisen deles ut årlig til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører. Prisen ble delt ut første gang i 2012.

Tidligere vinnere:

 • 2022: NRK Supernytt
 • 2021: Gjensidigestiftelsen
 • 2020: Norske Kvinners Sanitetsforening
 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

 

Juryen består av:

Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og juryleder

Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Bente Asphaug, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland, Statsforvalteren Nordland

Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider.

– Totalberedskapskommisjonen har levert en svært grundig gjennomgang av dagens status for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. De har også gitt anbefalinger for hvordan arbeidet med dette området bør innrettes for å gi mest effekt, sier juryleder og DSBs direktør, Elisabeth Aarsæther.

Kommisjonen, som ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde, leverte sin rapport, «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid», 5. juni 2023 til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Ved å legge til rette for å lytte, diskutere og tenke høyt, har prisvinneren engasjert bredt. I en tid med sikkerhetspolitisk uro og store klimaendringer er det svært viktig å engasjere hele nasjonen i diskusjoner om forebygging, beredskap og krisehåndtering. Sammen med Forsvarskommisjonens rapport gir totalberedskapskommisjonens arbeid et solid fundament for diskusjoner og beslutninger, sier Aarsæther.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overrakte prisen, på vegne av juryen, til Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen.

– Jeg er veldig takknemlig for det grundige arbeidet Totalberedskapskommisjonen og leder Harald Sunde har utført. Deres arbeid vil være definerende for det norske samfunnet de neste tiårene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Fra venstre: DSB direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Totalberedskapskommisjonens leder Harald Sunde, Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Bente Asphaug - daglig leder Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (jurymedlem samfunnsikkerhetsprisen), Knut Oscar Gilje, direktør NSO (jurymedlem samfunnsikkerhetsprisen).

 

Juryens begrunnelse

Det er nødvendig å engasjere nasjonen bredt i engasjement om forebygging, beredskap og krisehåndtering. Dette er særlig viktig i en tid med både sikkerhetspolitisk uro og store klimaendringer.

Vinneren av Samfunnssikkerhetsprisen 2023 har engasjert på en utmerket måte. Vinneren har snudd hver stein for å stille en beredskapsdiagnose for Norge, og har levert en svært grundig og helhetlig gjennomgang av samfunnssikkerhet og beredskap i vårt land.

Vinneren har lagt ned et imponerende arbeid – og det på kort tid – for å kunne anbefale hvordan Norge kan få mest og best samfunnssikkerhet og beredskap ut av hver krone vi bruker. Arbeidet har involvert en rekke interessegrupper, enkeltpersoner og myndigheter. Ved å legge til rette for å lytte, diskutere og tenke høyt, har vinneren engasjert bredt.

Årets vinner har uredd gått inn i vanskelige problemstillinger og satt lyset på konkrete utfordringer med stor betydning for befolkningen. Slik har vinneren maktet å gi en troverdig status for samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge. Det har gitt både fagmyndigheter og landets politiske ledelse et unikt verktøy til å ruste Norge for en usikker fremtid.

Powered by Labrador CMS