Sivilforsvarets samvirkekurs er en unik mulighet for samvirke og nettverksbygging på tvers av etater er en viktig del av kurset.

Sivilforsvarets samvirkekurs – industrivernet må med

Sivilforsvaret og industrivernets kompetanse er ofte ukjent for nødetatene. Det gjør vi noe med!

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

Audun Gihle, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fagansvarlig ved Sivilforsvarets samvirkekurs.

Sivilforsvarets kurs innen samvirke på skadested og forurenset skadested har som mål å få aktørene til å bli kjent med hverandre og hverandres ressurser. Sivilforsvaret og industrivernet har kapasiteter og kompetanse som ofte ikke blir godt nok utnyttet, fordi disse ikke er godt nok kjent for nødetatene.

Sivilforsvarets samvirkekurs er en unik mulighet for samvirke og nettverksbygging på tvers av etater er en viktig del av kurset. Kurset har en varighet på én uke. Kursene er bygd opp med teori, små caser og praksis (fullskalaøvelser med markører). Deltakerne får kontakter og nettverk, lærer om organisasjoner som deltakerne kanskje ikke kjenner godt nok til, og kan utnytte og bruke kapasitetene til på en bedre måte.

Sivilforsvarets kurs for eksterne

Kursporteføljen til kompetansesenteret inneholder kurs for beredskapsetatene, de frivillige hjelpeorganisasjonene (FORF) og offentlige etater med beredskapsansvar.

  • Samvirke på skadested: God kjennskap til hverandres organisering, ressurser og kultur er avgjørende for resultatet av en hendelse der flere aktører skal jobbe sammen.
  • Samvirke på forurenset skadested CBRN/E: Samvirke mellom aktørene er vesentlig ved håndtering av et forurenset skadested. Dette kurset er et taktisk lederkurs som gir deg en innføring i problematikken knyttet til håndtering av et forurenset skadested.
  • Kilde: Sivilforsvaret

Totalforsvaret må være representert

Vi ønsker en deltakelse på kursene som gjenspeiler totalforsvaret på en best mulig måte med deltakere fra både nødetater, industrivern, sivilforsvar, forsvar, Frivillige organisasjons faglige redningsfaglige forum (FORF) og godt samarbeid med politihøgskolens studier innen samvirke.

Hvorfor er kurset aktuelt for industrivernet?

Samvirke er ofte godt representert ved nødetatene, men vi ønsker at industrivernet tar sin naturlige plass i dette samvirke. Industrivernet har spesiell god kompetanse i sin bedrift, og er en helt avgjørende både for et godt samvirke og for et godt resultat for hendelsen. Industrivernet vil sikre bredden blant samvirkeaktørene.

Industrivernet er ofte eller alltid først på plass når det er en hendelse ved deres bedrift har skjedd. De har lokalkunnskap og vil fungere som en premissleverandør for et godt sluttresultat i samarbeid med nødetatene.

Hva får industrivernet ut av kurset?

Industrivernet får fagkompetanse for samhandling med relevante aktører og økt forståelse og kjennskap til rollen som innsatsleder. De får også felles arbeidsmetodikk som brukes blant samvirkeaktørene slik som innsatsledere fra politi, brann og helse. Dessuten vil deres kompetanse og kjennskap til andre relevante samvirkeaktører øke, og gjennom personlig kjennskap til andre beredskapsorganisasjoner vil det bli lettere med godt samarbeid både i reelle innsatser, og også på ulike øvelsesarenaer.

Fagleder industrivern som har gått NSOs SIMKAT-kurs vil ha en fordel da de allerede har fått kjennskap og innføring i arbeidsmetodikken på relevante øvelser og evalueringer.

Powered by Labrador CMS